Käyttö- ja sopimusehdot

ZEI'S GYM/MFC-TREENISALI -PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 

1. YLEISTÄ

Treenipalvelun käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä Zeisgym.com -sivuston ja kuntosalin  (jäljempänä myös palveluntarjoajan) palveluiden, tuotteiden ja julkaistun aineiston käyttöehtoja. Nämä ehdot sisältävät myös yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet ja käytännöt.

Kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ovat saatavilla Zeisgymin kotisivuilla osoitteessa www.zeisgym.com. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, jolloin käyttäjä hyväksyy uudet käyttöehdot käyttäessään palvelua ensimmäisen kerran käyttöehtojen muuttumisen jälkeen. Zei's Gym ei ilmoita muuttuneista käyttöehdoista erikseen, vaan käyttäjän velvollisuus on lukea käyttöehdot ennen palvelun käyttämistä. Käyttämällä palvelua asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot sekä sitoutuu noudattamaan sekä tämän sopimuksen ehtoja että tietosuojaselostetta.

2. PALVELU

Zeisgym.com -sivusto tarjoaa asiakkaidensa käyttöön MFC-treenipankin ja kuntosalin. Treenipankkiin pääsy on Zei's Gymin treenisalin tilaan asennetuissa laitteissa. Treenipankki sisältää videoituja erimittaisia harjoitusohjelmia, helpoista haastaviin. Treenipankista voi valita lihasryhmäkohtaisia tai kokonaisvaltaisia harjoitteita.

3. SOPIMUS JA SOPIMUSMUUTOKSET

Asiakas vakuuttaa olevansa yli 18-vuotias tai että hänellä on huoltajansa tai holhoojansa suostumus sopimuksen solmimiseen. Asiakas sitoutuu antamaan rekisteröinnin yhteydessä oikeat, täydelliset ja tarpeelliset tiedot, sekä päivittämään em. tiedot niiden muuttuessa.

Rekisteröityessään Zeisgym.com -sivustolle asiakas sitoutuu maksamaan kyseisen maksullisen Zeisgym.com -palvelun hinnan. Maksu veloitetaan asiakkaan valitsemalla maksutavalla. Pankki- tai luottokortilla maksaessaan asiakas vakuuttaa, että hänellä on oikeus tehdä kyseinen ostos.

Zeisgym.com:lla on oikeus tehdä tähän sopimukseen muutoksia oman harkintansa mukaan ilman toisen osapuolen suostumusta. Kaikista aineistoon tehtävistä muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle ja asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset, jos hän muutoksesta tiedottamisen jälkeen jatkaa Zeisgym.com -palvelun käyttöä.

4. HINNAT JA NIIDEN MUUTOKSET

Liikuntasalin käytöstä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Hinnasto on nähtävissä Zeisgym.com:n internetsivustolla. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, jos kyseessä on palvelu tai tuote, josta arvonlisäveroa on maksettava sekä muut mahdolliset verot ja maksut. Tarjolla olevat maksuvaihtoehdot on kerrottu Zeisgym.com:n internetsivustolla.

Zeisgym.com:llä on oikeus muuttaa palveluidensa ja tuotteiden hintoja. Hintamuutokset astuvat voimaan kuluvan maksukauden päättyessä. Kaikista hintamuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen uudet hinnat, jos asiakas jatkaa Zeisgym.com -palvelun käyttöä hintamuutoksesta tiedottamisen jälkeen.

5. SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tämä sopimus astuu voimaan, kun asiakas rekisteröityy Zeisgym.com -palveluun.

Sopimus on määräaikainen ja se päättyy automaattisesti ilman erillistä irtisanomista määräajan kuluttua umpeen. Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.

Zeisgym.com:llä on oikeus purkaa tai irtisanoa tämä sopimus ja sulkea asiakkaan Zeisgym.com -tili välittömästi ilman irtisanomisaikaa, jos asiakas käyttää tai hänen epäillään käyttävän Zeisgym.com -palvelua/kuntosalia väärin tai vastoin tämän sopimuksen ehtoja. Zeisgym.com:llä on oikeus irtisanoa sopimus muusta syystä edellä mainittua irtisanomisaikaa noudattaen. Zeisgym.com ei ole vastuussa asiakkaalle sopimuksen purkamisesta tai irtisanomisesta ja tilin sulkemisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä ole velvollinen palauttamaan asiakkaalle tämän mahdollisesti maksamia maksuja.

6. ZEISGYM.COM:N VASTUUT JA VASTUUN RAJAAMINEN

Kuntoiluun ja liikuntaan liittyy aina mahdollisia riskejä. Konsultoi lääkäriäsi ennen kuntoilun aloittamista mahdollisten vahinkojen välttämiseksi. Harjoitteet on suunniteltu terveille henkilöille, joilla ei ole mitään todettua sairautta, vikaa tai vammaa. Lääkärin konsultointi ennen harjoittelun aloittamista on ehdottoman tärkeää, mikäli sinulla on tai epäilet, että sinulla on jokin sairaus, vika tai vamma, joka voisi jollain tavalla vaikuttaa liikunnan harjoittamiseen.

7. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY SEKÄ YKSITYISYYDEN SUOJA

Zeisgym.com -palvelussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Rekisteriselosteeseen voi tustustu tarkemmin www.zeisgym.com-sivuilla

Sivuston kävijämäärä ja muita normaaleja sivuilla käyntien yhteydessä saatavia tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut, käyntiajankohta jne) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste eli cookies -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksikäyttäen. Tässä yhteydessä zeisgym.com ei kerää eikä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneellensa käyttämänsä selaimen asetuksilla, mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia Zeisgym.com -sivuston osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivuston kehittämiseen ja parantamiseen.

Zeisgym.com -sivustolla voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelun käyttäjäksi ja osallistuessa mahdollisiin kilpailuihin, tutkimuksiin tms. tai jos kävijä muutoin lähettää sivuston kautta henkilötietojaan. Ellei ao. palvelun, kilpailun, tutkimuksen tms. yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käytetään ja käsitellään Zeisgym.com -sivustolla tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai kävijän tiedusteluun vastaamiseen sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointikielto ja muutokset yhteystiedoissa voidaan ilmoittaa ottamalla yhteyttä Zeisgym.com:n asiakaspalveluun. Asiakkaan mahdollisesti muussa palvelussa tai muuta kautta tekemä suoramarkkinointikielto ei tule Zeisgym.com:n tietoon.

Käyttäjä hyväksyy ja antaa suostumuksensa siihen, että hänen antamansa tiedot siirtyvät Zeisgym.com:n tai Zeisgym.com:n valitsemalle palvelimelle ja talletetaan sinne Zeisgym.com:n käytettäväksi. Zeisgym.com voi käyttää, hyödyntää ja kehittää palvelun kautta kerättyjä vastauksia, ehdotuksia, tietoja ja aineistoja vapaasti valitsemiinsa tarkoituksiin. Tällaisesta käytöstä ei synny mitään velvoitteita käyttäjää kohtaan. Zeisgym.com voi halutessaan vapaasti siirtää nämä tiedot ja oikeudet kolmannelle osapuolelle.

Jos kävijä lähettää Zeisgym.com:lle toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että hänellä on tietojen lähettämiseen asianomaisen henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten. Tietojen lähettäjä vastaa siitä, että hänellä on em. lupa tai suostumus.

Kaikki edellä mainitut tiedot voidaan Zeisgym.com:n niin halutessa kerätä, säilyttää ja muutoinkin hallinnoida myös ulkomailla sijaistavassa palvelimessa. Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tiedot voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäviksi. Käyttäjä yksiselitteisesti hyväksyy henkilötietojen ja muiden tietojen siirtämisen Zeisgym.com:n valitsemalle taholle. Siirrossa ja säilyttämisessä noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Henkilötietojen suojaamisessa noudatetaan palveluntarjoajan henkilötietosuojakäytäntöä.
Muut tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Zeisgym.com on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein. Käyttäjä on tietoinen siitä, että tietojen antamista palveluun, niiden säilyttämistä, käyttöä ja siirtoa sinne ei mahdollisesti ole suojattu kolmannen osapuolen väärinkäytösyrityksiltä.

Henkilötietolain 26 §.n mukaisen henkilötietojen tarkastuspyynnön voi tehdä kirjallisesti osoitteella: Face-X Oy,/Zei's Gym Kaislakatu 6, 80130 Joensuu

8. ASIAKASTUKI

Lisätietoja Zeisgym -palvelusta ja tästä sopimuksesta saa ottamalla yhteyttä Zeisgym.com:n asiakaspalveluun tai tutustumalla zeisgym.com -sivustolla annettuihin ohjeisiin.

9. EVÄSTEET

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies").
Evästeillä voidaan kerätä esimerkiksi tietoja 1) miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, 2) mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, 3) mitä selainta käytät, 4) mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä 5) mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja missä ne vastaanotetaan.
Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata (yrityksen nimi) ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi (yrityksen nimi) yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa joidenkin palvelujen toiminnallisuuteen.